Mobilní tribunyTribuna je vhodná ke komfortnímu sledování sportovních, případně kulturních akcí. Jedná se o lehkou pozinkovanou konstrukci tvořenou z dílců našich regálových systémů, vhodně upravených pro zmíněný účel.

Základní konstrukci modulu tvoří čtyři nosné rámy, které slouží k zavěšení třech plošin tribuny. Plošiny sestavené z robustních nosníků, opatřené komfortní dřevěnou masivní plošinou vytváří místa k stání, případně k sezení. Nedílnou součástí základního modulu tribuny je schodiště určené pro snazší dostupnost vyšších plošin. Jednotlivé moduly je možné stavět vedle sebe v libovolném počtu a tvořit tak dostatečné dlouhé řady. Systém je navržen tak, aby bylo možné postupně rozšiřovat řady přidáním dalších modulů

Zvýšená podlaží tribuny především přináší divácky zajímavé pohledy na hru. Bez povšimnutí však jistě nezůstane vytvořený prostor pod plošinami, který při opláštění přináší tolik potřebné ukládací prostory. V neposlední řadě je potřeba vyzdvihnout četné a rozměrné plochy, které je možné využít pro reklamní účely a tím výrazně snížit náklady s pořízením tribuny

Nespornou výhodou je rychlá a snadná montáž, která umožní operativní proporční změny na ploše sportoviště dle aktuálních potřeb. Montáž se provádí na rovnou zpevněnou plochu, nebo na dostatečně stabilní patky pod jednotlivé sloupky. Rovněž po demontáži a při uskladnění je náš systém nenáročný na skladovací prostory, stejně jako na přepravu na jiné místo využití.

Fotogalerie